Tags archives: Реклама в Google

  • PPC реклама - често допускани грешки

  • Кои са най-често срещаните грешки в PPC кампаниите? Без съмнение съществуват неща, които е задължително да правите по време на PPC кампания. Има и такива обаче, които на всяка цена трябва да се избягват. Най-честите грешки са свързани с липсата на достатъчно проведени тестове, грешни реклами и [...]