По-висок органичен трафик с помощта на дигитални способи

Органичен трафик Услуги & цени

Дигиталната среда непрекъснато разширява своите мащаби, заради своя богат инструментариум и иновативни маркетинг способи за оказване на влияние върху аудиторията.

Успоредно с нарастващата роля на дигиталния маркетинг, се увеличава и интензивността на бизнес конкурентите онлайн.

Това поставя предизвикателство пред брандовете, които трябва да намерят нови начини за отличаване пред конкуренцията.

Показател за надграждане на конкурентите и спечелване на потребителски интерес е нивото на органичен трафик. Органичният трафик е генериране на посещаемост по доброволен начин от страна на потребителите.

Кои са дигиталните способи, които спомагат за покачване на органичния трафик?

Блогът

Един от най-ефективните методи за насърчаване на потребителската ангажираност е съдържанието. То служи за ясен индикатор пред клиентите, че съответният бранд е достоверен, авторитетен и надежден за извършването на покупка.

Блогът е SEO маркетинг стратегия, която действа в няколко посоки – популяризиране на стоки и услуги на бизнеса, изграждане на доверие у публиките, предаване на информация и стимулиране на органичен трафик към сайта на бранда.

Блоговете са съставени от тематични блог статии, които обхващат теми и заглавия в контекста на пазарното действие на бизнеса. За да донесат необходимата ефективност и да насърчат посещаемост на сайта, блоговете трябва да бъдат максимално релевантни.

SEO блоговете е необходимо да съдържат линкове, препращащи към други сайтове или към вътрешни страници на бизнес сайта. Освен това, те носят по-висока ефективност, когато са съчетани с релевантни изображения или видео материали за допълнителна ангажираност на аудиторията.

Направете запитване към дигитална агенция DigitalSpring.bg.

SEO оптимизация на сайт – обадете се на ☎ 088 999 62 62 и получете БЕЗПЛАТНА консултация за вашия сайт.

Имейл маркетинг

Имейл маркетингът е форма на директен маркетинг, която дава значими резултати по отношение на органичния трафик. Основното преимущество на този вид маркетинг комуникация е, че тя е желана и очаквана от потребителя. Клиентите доброволно се абонират за съответния бранд, за да получават персонализирани оферти, уведомления за намаления или промо кодове.

Принципът на имейл маркетинга е изпращане на съобщения до потребителите чрез електронната поща. Те са свързани с промоционални кампании, известия за ранен достъп до намаления, ексклузивни оферти или др. Друг тип имейли могат да бъдат напомнящи за незавършена поръчка, имейли за посрещане в сайта или анкетни въпроси за ниво на обслужване.

Във всеки от случаите, потребителите са наясно, че съответният бранд комуникира активно, реализира промоционални кампании и пуска намаления. Това стимулира активността на клиентите и тяхното желание да проследяват дейността на бизнеса, като го посещават редовно.

Освен че имейл маркетингът е маркетинг способ за генериране на органичен трафик, той спомага и за осъществяване на непрекъснат контакт между бизнеса и потребителите.

Друг маркетинг способ със SEO насоченост за спечелване на органичен трафик е генерирането на качествени връзки. Качествените връзки представляват линкове, които вашият бизнес получава от друг сайт със силни показатели и доказан авторитет.

Основният метод за придобиването на такива връзки са гост публикациите – качествени релевантни текстове, които вашият сайт създава и предлага на друг достоверен източник. В замяна, той включва препратки към вашият онлайн магазин и ви спомага да спечелите по-висока разпознаваемост сред аудиторията.

Това партньорство дава перспективи и за двете страни. Другият сайт се снабдява с качествено съдържание, с което да ангажира своите потребители и да подобри своето дигитално присъствие. От друга страна, вие генерирате качествени връзки от авторитетен сайт, което ви печели също авторитет и положителен имидж.

Освен това, качествените връзки от други силни сайтове ви спомагат да генериране органичен трафик и допълват цялостната SEO оптимизация. Вие получавате линкове от източници с голяма аудитория, което ви прави видими и по-лесно достъпни. Потребителите са по-склонни да ви гласуват доверие тогава когато сте свързани с доказани сайтове с висок онлайн рейтинг.

SEO оптимизация на сайт – обадете се на ☎ 088 999 62 62 и получете БЕЗПЛАТНА консултация за вашия сайт.

Да обобщим с няколко думи:

Успехът и динамичното развитие на дигиталния маркетинг създават условия за изграждане на все по-конкурентна среда от онлайн бизнеси. Това поражда трудности по отношение на отличаване пред потребителите и конкурентните в съответната пазарна ниша.

Органичният трафик служи за основен показател, който да индикира нивото на вашия онлайн имидж и авторитет сред аудиторията. Този трафик означава, че вие стимулирате потребителското внимание и клиентите доброволно избират да се свържат с вашия бранд.

Ключови маркетинг подходи за генериране на органичен трафик са имейл маркетингът, създаването на собствен блог и спечелването на качествени връзки от авторитетни източници.

Pavel Dzhunev Photography
Add a comment

Call Now Button