Целувка за фотографчето

Забелязано в Благоевград, в Night Club The Moon

Целувка за фотографчето, от една прелестна, красива дама…

Leave a reply

Your email address will not be published.